مطالب توسط تیم تهران پک

در بسته بندی وسایل شرکت ها این ۳ نکته را به خاطر داشته باشید

در بسته بندی وسایل شرکت ها این ۳ نکته را به خاطر داشته باشید

ستاره دهید

در بسته بندی وسایل شرکت ها این ۳ نکته را به خاطر داشته باشیدستاره دهید در بسته بندی وسایل شرکت ها این ۳ نکته را به خاطر داشته باشید برچسب گذاری : برای مرتب تر بودن بسته بندی حتما روی تمام کارتن ها، جعبه ها و وسایلی که بسته بندی کرده اید برچسب بزنید. این برچسب […]

نکات مهم در بسته بندی لوازم اداری

نکات مهم در بسته بندی لوازم اداری

ستاره دهید

نکات مهم در بسته بندی لوازم اداریستاره دهید نکات مهم در بسته بندی لوازم اداری : با توجه به کمبود وقت در شرکت های باربری جهت جابجایی و نقل مکان به مکانی جدید، سرعت یکی از شاخصه های مهم در جابجایی به شمار می رود. از این رو بسته بندی صحیح مهم ترین عامل ایجاد […]